Prima pagină

Lauda de sine a lui A. Candu nu miroase a bine

Lasă un comentariu

LAUDA DE SINE A LUI A. CANDU
NU MIROASE A BINE
La 25 februarie, preşedintele Parlamentului Republicii Moldova A. Candu s-a lăudat la un post de televiziune că-i „romîn” şi vorbeşte romîneşte, că-i frate de idei cu liberalul D. Chirtoacă şi-i dornic de „unire” cu ţara-mumă. Dacă A. Candu s-ar fi născut în prima jumătate a veacului XIX, ar fi fost moldovan şi ar fi vorbit moldoveneşte precum au vorbit şi vorbesc toţi moldovenii
<!–morecontinuare–>

.
Amintim şefului deputaţilor refugiaţi din toate partidele posibile la momeala financiară a democraţilor minoritari din Parlament că în Rezoluţia Conferinţei din Paris din august 1858 privind unirea principatelor se stipulează următoarele: „Art. 14. – Este eligibil în funcţia de domnitor orice persoană în vîrstă de 35 de ani şi născut din tată moldovan sau valah (dar nu romîni! – n.a.)…Art. 27. – Comisia centrală îşi va avea sediul la Focşani. Ea va fi compusă din 16 membri, 8 moldoveni şi 8 valahi (dar nu romîni! – n.a.)…Art. 46. – Moldovenii şi valahii (dar nu romînii! – n.a.) vor fi cu toţii egali în faţa impozitului…Moldovenii şi valahii (dar nu romînii! – n.a.) de orice rit creştin se vor bucura deopotrivă de drepturile publice…”.
Această Rezoluţie, conform afirmaţiei unuia din autorii unirii principatelor M. Cogălniceanu, a servit drept constituţie a principatelor unite pînă în 1866, pînă cînd Valahia Cumană-Basarabă a devenit Ţara Romînească, lărgindu-se această nouă denumire a principatelor unite pînă la Prut, colonizîndu-i definitiv pe moldoveni, schimbîndu-le artificial etnonimul original în cel artificial – „romîni”.
După unirea principatelor şi limba din Ţara Romînească a valahilor (vezi eseul lui M. Cogălniceanu ”Moldova şi Muntenia. Limba şi literatura romînă sau valahă”) a fost denumită cu cerneală din călimară „romînă” şi pentru moldovenii din dreapta Prutului, deşi ei au vorbit şi vorbesc moldoveneşte. Drept exemplu serveşte şi volumul „ACTE MOLDOVENEŞTI DIN ANII 1426-1502” de Damian P. Bogdan, editat în 1947 de Institutul de istorie naţională din Bucureşti (vezi noi. md din 25 februarie). Traducerile acestor acte din sîrbă sînt făcute în limba moldovenească. Iată o singură confirmare documentară: „De pe sărbie pe LIMBA MOLDOVENEASCĂ pe căt c’au putut ceti şi înţălegi, fiind multe slovi şterşi de vechimi, s’au tălmăcit, la anul, 1800 Dechemvrie 8 de Polcovnic Pavel Debriţ ot Mitropolie”.
Îl întrebăm pe „romînul” A. Candu: dacă un deputat tîmpit s-ar declara papuaş, atunci şi moldovenii ar trebui să vorbească limba papuaşilor? Pînă la o asemenea tîmpenie deputaţii metamorfozaţi etnic încă n-au ajuns, însă prostesc activ generaţia tînătă cu o „limbă romînă”, iar pe alegători – cu integrare europeană…prin Romînia. Acest adevăr nu mai poate fi tolerat de cetăţenii Republicii Moldova şi vor da aprecierea cuvenită unionismului la viitoarele alegeri parlamentare.

Reclame

Tîmpirea generaţiei tinere

Lasă un comentariu

TÎMPIREA GENERAŢIEI TINERE
Supărăciosului romîn basaraghean nu-i place că adepţii lichidării Statului Moldovenesc sînt numiţi tîmpiţi. Tîmpenia este un rezultat al NEŞTIINŢEI. Tîmpitul e lipsit de inteligenţă (vezi DELM). Numai un tîmpit lipsit de inteligenţă poate să-i numească pe moldoveni „porci” lingători de cizme muscăleşti, dar nu romîneşti (cumano-valahe). Tîmpiţii unionişti altfel nu pot fi, odată ce şi „ROMÎNIA SE TÎMPEŞTE”
continuare

Ideologie neonazistă sub pălăria integrării europene…prin Romînia

Lasă un comentariu

IDEOLOGIE NEONAZISTĂ SUB PĂLĂRIA
INTEGRĂRII EUROPENE…PRIN ROMÎNIA
Oh! oh! oh! săracă ţară a Moldovei, ce narocire
de stăpîni c-aceştia ai avut! (Ion Neculce).
Corespondentul neştiutor de istorie Veaceslav Guzun, supărat foc pentru critica asupra faraonilor din politica moldovenească, reproşează: „Terminaţi vă rog isteria babelor din anii 70 şi purtaţi-vă ca un om”. Nu ştiu, faraonaşule (mamele aşa îi mai numesc pe copiii ştrengari), dacă prin anii 70 erai proiectat de părinţi, dar ar trebui să ştii că „babele din anii 70” ştiau mai bine decît dumneata de Unite, Liberte, Fraternite, pentru aceste idealuri au luptat şi ele, ca şi tatăl meu, cu fasciştii lui Hitler şi Antonescu, care, ca şi faraonii unionişti de astăzi, îi considerau pe ceilalţi, în afară de nemţi şi romîni, „porci” şi „neoameni”. Fasciştii, ca şi dumneata, afirmau că poftele lor „sînt legale şi demonstrate uşor prin documente istorice”.
<!–morecontinuare–>

Spui că „Basarabia este Romînia şi tot timpul a fost”. E aceeaşi poftă nazistă de o „Romînie mare”. Să fii chiar atît de…ca să nu ştii că Moldova din stînga Prutului a trecut la imperiul rus încă în anul 1812, iar numele de „Romînia” a apărut tocmai după 1866, moldovenii din dreapta Prutului fiind definitiv colonizaţi de urmaşii cumanilor care, împăunaţi nevoie mare, şi-au denumit Valahia Ţara Romînească! Prin aceleaşi metode faraonii unionişti de astăzi, întreţinuţi prin hoţie, corupţie şi de peste hotare, vor să prefacă în colonie şi Republica Moldova, mintea lor încărcată cu ideologie neonazistă fiind umbrită de pălăria integrării europene…prin Romînia! (Va urma).

Lasă un comentariu

TÎMPENII FARAONICE

Oh! oh! oh! săracă ţară a Moldovei,
ce nărocire de stăpîni c-aceştia ai avut! (Ion Neculce)
Stimate necunoscător de istorie Veaceslav Guzun, la nemulţămirea dumitale nu voi reacţiona cu jargoane cumano-basarabe-valaho-şătreşti, precum îi denigrezi dumneata pe moldoveni – „babe”, „porci” pentru că nu sînt „romîni”, ci voi demonstra succint că „romînii” nu de la Rîm se trag, ci de la cumani (romalii) migraţi înspre Europa din India, Asia Mică, Persia. În 1125 conducătorul cumanilor,Basar-Borz întemeiază în Cîmpulung predunărean (fosta Dacie) Imperiul Cuman. După moartea lui Basar-Borz, conducerea imperiului a fost preluată de fiul său Seneslav. În limba cumană (romală veche) fiu însamnă ab. Astfel Seneslav devine Basarab Seneslav (Basar+ab), primul Basarab dinastic şi gentilic. În 1180, în cinstea mamei sale Valaha, Basarab Seneslav numeşte imperiul său Valaho-Cuman. Urmaşii lui Seneslav au fost Roman, Petru şi Asan, care au format un nou imperiu – Valaho-Bulgar, domnit de urmaşii lui Asan Cumanul: Ioniţă 1 Asan Cumanul, Ioniţă II Asan Cumanul, Caliman 1 Cumanul, nume neîntîlnite la daci. Stemele hiraldice ale Imperiului Cuman şi Valaho-Bulgar sînt fixate în enciclopedia engleză şi în Ermitajul Heraldic englez.
E evidentă descendenţa directă a valahilor Basarabi din Asaniştii Cumani, care pe parcurs de 338 de ani a fost transmisă din tată în fiu, inclusiv tuturor domnitorilor valahi: Basar-Borz-Seneslav Basar-ab-Roman-Petru-Asan-Ioniţă 1- Ioniţă II-Caliman1, Cumanii Basarabi Olt Litovoi-Tihomir-Ioan Nicolae Basarab Cumanul-Ioan Alexandru Basarab Cumanul-Ioan Vladislav Basarab Cumanul-Ioan Mihai Viteazul Basarab Cumanul-io (Ioniţă) Matei Basarab etc.
Originea, semnificaţia, gentilitatea numelui Basar-Borz şi formarea numelui de familie Basarab al valahilor şi Valahiei, avînd o singură provinienţă, cea cumană, nu convine mistificatorilor tendenţioşi ai istoriei. S-au unit Moldova şi Valahia, dar cînd aţi auzit ultima dată de denumirea de Valahia?
Iată de ce, stimate neştiutor de istorie Veaceslav Guzun, sînt calificate ca tîmpenii faraonice (citeşte letopiseţul!) antimoldovenismul şi antistatalismul politicienilor vînduţi străinilor şi sînt numiţi tîmpiţi, lipsiţi de inteligenţă (vezi DELM) pe toţi faraonaşii mîţîţăi, care îi poreclesc pe moldoveni „romîni”, adică urmaşi ai cumanilor Basarabi valahi. (Va urma).

Lasă un comentariu

TÎMPENII FARAONICE
Oh! oh! oh! săracă ţară a Moldovei,
ce nărocire de stăpîni c-aceştia ai avut! (Ion Neculce)
Miză pe naivi
În Constituţia Republicii Moldova citim: „Autorităţile publice sînt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor”.
Dar cum procedează mass-media majorităţii parlamentare a democraţilor? Cum numai nişte consilieri rătăciţi în spaţiu şi cu mintea dintr-un oarecare sat au bîzîit pentru lichidarea statului moldovenesc, informaţia a şi fost difuzată imediat, în aceeaşi zi victorios, s-ar părea chiar cu fast. N-au găsit însă nici un cuvînt să spună că această provocare unionistă a fost condamnată în următoarele zile de locuitorii din sute de localităţi ale ţării.
E şi aceasta o metodă de spălare a minţii naivilor de a fi vîrîţi „în Europa” prin Romînia!
Cu ce scop?
Constituţia Republicii Moldova stipulează: „Sînt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi defăimarea statului şi a poporului…”.
Purtătorul de cuvînt al partidului democrat, stăpîn pe majoritatea parlamentară, a declarat că unioniştii au dreptul la libertatea exprimării: „Noi sîntem deschişi pentru libertatea exprimării atîta timp cît ea corespunde legislaţiei sau mai bine spus nu vine în contradicţie cu legislaţia în vigoare”. Adică, un referendum local de „unire” cu-n alt stat corespunde legislaţiei în vigoare!
Numai nişte tîmpiţi desăvîrşiţi pot fi în stare să considere că unionismul nu vine în contradicţie cu cerinţele Constituţiei Republicii Moldova! Cu ce scop? Să fim vîrîţi „în Europa” prin Romînia! (Va urma)

Făţărnicia politică continuă să întunece minţile moldovenilor

Lasă un comentariu

Zilnic la toate canalele de televiziune îi vezi pe unii şi aceiaşi experţi, analişti politici, comentatori, reprezentanţi ai „societăţii civile” şi toţi vorbesc cu ferma lor convingere că ei sînt cei mai iniţiaţi, cei mai drepţi, scobindu-i pe undeva pe unii şi scărpinîndu-i pe undeva pe alţii. Unii critică guvernul, alţii critică protestatarii. Unii dau sfaturi biblice guvernării, alţii dau sfaturi biblice protestatarilor. Toţi afirmă că ţara-i cuprinsă de haos şi instabilitate politică şi tot ei toţi pretind să convingă telespectatorii că numai ei cunosc ieşirea din situaţia creată în Moldova: protestatarii să deie jos guvernarea şi să ajungă la putere liderii lor „curaţi”, iar guvernarea să asculte sultanul occidental şi să nu anunţe alegeri anticipate. Astfel văd ei ieşirea din haosul politic!
Dar cine sînt aceşti lideri ai protestatarilor şi cît de „curaţi” sînt ei? Andrei Năstase, pe spatele platformei DA, şi-a sclipuit un partid proromânesc consacrat cauzei unirii, Igor Dodon şi-a adunat într-un partid toţi trădătorii politici din ţară. Ambii bondari politici vor să ajungă la mierea puterii, şi în numele acestui ţel şi-au şi unit protestele, dar nu de dragul celora care le ascultă retorica înflăcărată la microfoane şi la televizor.
Alegeri anticipate puteau să aibă loc încă în anul 2012, dacă Dodon, de frică că nu va ajunge mai mult în Parlament, nu l-ar fi ajutat să nimerească în fotoliul de Preşedinte pe moşul Timofti, încurajînd şi mai mult românizarea în spaţiul pruto-nistrean. Prin urmare, nu-i de mirare că unioniştii din platforma DA au găsit uşor limbă comună cu socialiştii pentru a cere alegeri anticipate ştiind că Dodon le va fi un partener de nădejde în această mişcare protestatară, iniţiată de nevoile materiale ale cetăţenilor..
Majoritatea analiştilor politici încurajează o asemenea simbioză politică, pentru că ea, în perspectivă, pe baza platformei DA, va fi, cică, mai democratică şi mai reformatoare decît majoritatea parlamentară. Alţi analişti politici, la aceleaşi canale de televiziune sau altele, gîdilă la locuri intime majoritatea parlamentară, alcătuită şi ea din trădători politici, pentru că şi cu trădătorii, cică, mai uşor vor putea asigura stabilitatea politică în ţară.
Şi cînd te uiţi dintr-o parte, la ce ajungem, domnilor-tovarăşi? Ajungem la concluzia evidentă: cu asemenea strategii ticluite din interese meschine nu vom avea în perspectivă stabilitate politică şi dezvoltare economică normală a Moldovei. Ieşirea-i una, pentru care militează Partidul Comuniştilor: să nu ne îndreptăm speranţele salvatoare înspre concurenţii geopolitici, înspre asfinţit sau răsărit, ci prin fapte concrete, prin reforme reale să promovăm în Moldova modernizarea europeană a economiei, a întregii vieţi social-economice a cetăţenilor moldoveni. Dacă nu şi-ar fi pierdut complect sentimentul patriotismului naţional-moldovenesc, experţii, analiştii politici, comentatorii, reprezentanţii societăţii civile ar reveni la televiziunile chişinăuene măcar din cînd în cînd la experienţa social-economică, fie poate şi modestă în acele condiţii, a guvernării comuniste din anii 2001-2009.

Maia Sandu – pe valurile „mării” marinarului bucureştean

Lasă un comentariu

După întîlnirea cu Traian Băsescu, „la Bucureşti, Maia Sandu s-a întîlnit şi cu alţi oficiali români, care anterior s-au pronunţat împotriva provocării alegerilor anticipate, care ar destabiliza şi mai mult situaţia din Republica Moldova, existînd riscul venirii la putere a forţelor politice controlate de Moscova”. Dar instabilitatea politică şi economică actuală din RM de cine a fost provocată? De guvernările proeuropene controlate de România! Republica Moldova este unica ţară din Europa care n-are măcar o gazetă moldovenească, măcar un canal tv moldovenesc, ca şi cum n-ar exista Statul Moldovenesc! Stăpînii fanarioţilor contemporani de la Chişinău au frică că în cazul unor alegeri anticipate, noile forţe politice vor implementa cursul promoldovenesc de dezvoltare şi modernizare a economiei şi culturii Republicii Moldova. Această perspectivă benefică pentru moldoveni îi bagă în sperieţi pe unionişti. Nu e de mirare că şi Maia Sandu, un nou pretendent la formarea unui nou partid „proeuropean”, desigur, a luat-o fuguţa la Bucureşti după sfat. Ascultîndu-l, simpatica basarabeancă nu mai doreşte anticipate precum şi le dorea la protestele din centrul capitalei alături de Nastase, Dodon şi Usatîi, s-a lăsat psăne ameţită de valurile „mării de români” din Basarabia, apărută în închipuirea marinarului Băsescu, a cărei plajă se numeşte unionism sub umbrela eurointegrării. „Oh! oh! oh! săracă ţară a Moldovei…Ce sorţi de viiaţă ţ-au cădzut!..cu atîtea spurcăciuni de obiceiuri ce se trag pănă astădzi în tine, Moldovă!” (Ion Neculce).

Older Entries